De winkel aan de Nieuwestad is definitief gesloten. Voor vragen kunt u telefonisch of via mail contact opnemen.

J

.

.

Bernarda van Dort.

Orionweg 57a
8938 AG Leeuwarden
058 212 1855
www.juwelierduet.nl

Openingstijden
Alleen op afspraak

Disclaimer

De website van Juwelier Duet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie – inclusief, maar niet beperkt tot tarief informatie worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de van Juwelier Duet waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders.

Op alle offertes, producten en diensten van Juwelier Duet zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Juwelier Duet behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Juwelier Duet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.